Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. De verkoper

  Webwinkel Vitalbokal.be is eigendom van Vital Bokal BV met maatschappelijke zetel te 2431 Veerle, Kruisstraat 4, tel.: +32 479 59 11 73 
  Ondernemingsnummer: BTW BE0765 635 351

 

 1. Toepassing

  Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.

  Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

 

 

 1. Beschrijvingen en foto’s op www.vitalbokal.be

  Vital Bokal BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Vital Bokal BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vital Bokal BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

  De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. Vital Bokal BV is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via Vital Bokal BV, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

 

 1. Prijzen

  De prijzen vermeld op www.vitalbokal.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.

  Vital Bokal BV behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Vital Bokal BV is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

 

 1. Verzendkosten

  Verzendkosten van pakjes binnen België werden door Vital Bokal BV vastgesteld op 6.50 euro en voor Nederland rekenen wij 8 euro.    Bestellingen vanaf 75 euro worden gratis verstuurd binnen België en voor Nederland worden bestellingen gratis verstuurd vanaf 100 euro.                    
 1. Bestelling

  Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling.

 

 1. Betaling

  De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:
 • via een online betaling op deze site met Bancontact , KBC betaalknop , Belfius Direct Net , iDeal                                            
 1. Levering

  Het pakje wordt verstuurd nadat Vital Bokal BV de betaling ontvangen heeft. Pakjes worden verzonden op zaterdag of dinsdag via bpost.

 

 1. Verzakingsrecht – retourneren

  De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.

Verzakingsrecht is niet van toepassing bij grote bestellingen vanaf 10 stuks.

 

 1. Risico van verzending

  Vital Bokal BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn.

 

 1. Garantie

  Vital Bokal BV biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

 

 1. Klachten

  Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.